Hi ha diferents competicions de pàdel com:


La Federació Catalana de Pàdel: Només és fa aquí a Catalunya.


World Pàdel Tour: És de tot el món i és sol fer més a Espanya, perquè hi ha més audiència.