Caracteristiques del joc

Normes:

1. La pilota es pot llançar en qualsevol direcció, amb una o amb les dues mans.

2. La pilota es pot colpejar en qualsevol direcció, amb una o les dues mans, però mai amb el puny.

3. El jugador no pot córrer amb la pilota. El jugador ha de llançar la pilota des del lloc en el qual l’agafi. En el cas que un jugador capturi la pilota en plena cursa, pel que fa l’agafi haurà d’intentar aturar-se.

4. La pilota s’ha de dur a les mans o entre elles. Els braços o el cos no s’han d’usar per a sostenir-lo.

5. No està permès carregar amb el muscle, agarrar, empènyer, fer la traveta o colpejar de cap manera a l’oponent. La primera infracció d’aquesta regla per part de qualsevol jugador es considerarà una falta; la segona li desqualificarà fins que s’aconsegueixi la següent cistella o, en el cas que la intenció de lesionar fos clara, se li desqualificarà durant tot el partit, sense substitut.

6. Es considera falta colpejar la pilota amb el puny, la violació de les regles 3 o 4 i el descrit en la nº 5.

7. Si qualsevol dels equips fa tres faltes consecutives, es comptabilitzarà una cistella per a l’equip contrari (consecutives significa que durant aquest temps l’oponent no hagi comès cap falta).

8. Es comptarà cistella quan la pilota sigui llançat o colpejat des del terra fins a la cistella i es quedi en ella, sempre que els defensors no toquin la pilota o dificultin la cistella. Si la pilota es queda en la vora de la cistella sense arribar a entrar i l’oponent mou la cistella, es comptabilitzarà com a punt.

9. Quan la pilota surti fora, la primera persona que el toqui el llançarà a el camp de joc. En cas de discussió l’àrbitre el llançarà directament a camp. El que treu disposa de cinc segons per fer-ho; si reté la pilota més temps, la pilota passarà a l’equip contrari. Si qualsevol dels equips persisteix en retardar el joc, l’àrbitre auxiliar li ha d’assenyalar falta.

10. L’àrbitre auxiliar serà el jutge dels homes, anotarà les faltes i avisarà l’àrbitre principal quan es cometin tres faltes seguides. Podrà desqualificar als jugadors segons el que estableix la regla número 5.

11. L’àrbitre principal jutjarà pel que fa a la pilota i determinarà quan aquest està en joc o ha sortit fora, a quin equip pertany, a més de portar el control de el temps. Decidirà quan s’ha marcat un tant i comptabilitzarà les cistelles i així mateix realitzarà les obligacions habituals d’un àrbitre.

12. El temps es distribuirà en dues meitats de quinze minuts, amb un descans de 5 minuts entre elles.

13. L’equip que obtingui més punts dins d’aquest temps serà considerat guanyador. En cas d’empat, si els capitans acorden fer-ho, el partit es podrà continuar fins que es marqui una cistella.