Característiques.

Normes del joc.

Regles actuals:

Regla 1: El terreny de joc: 

El terreny de joc ha de ser de gespa natural o artificial, encara que aquesta opció pot dependre del reglament de la competició. El terreny tindrà forma rectangular.

Regla 2: La pilota:

Ha de ser esfèrica.

Ha de tenir una circumferència entre 68 i 70 cm.

Ha de ser de cuir o qualsevol altre material adequat.

Ha de pesar entre 410 i 450 gr abans de començar el partit.

Ha de tenir una pressió d’entre 0,6 i 1,1 atmosferes al nivell del mar.

Ha de conservar la seva mida i la seva forma durant el partit.

Ha de tenir unes propietats de rebot uniforme.

Ha de tenir una mínima absorció d’aigua.

Regla 3: Els jugadors:

Cada un dels dos equips que disputen un partit podrà tenir un màxim d’11 jugadors dins el terreny de joc, dels quals un jugarà com a porter, i no menys de 7 per equip. Si s’arriba a aquest nombre de jugadors, s’acabarà el partit.

Regla 4: L’equipament dels jugadors:

Per qüestions de seguretat, els jugadors no podran portar elements que puguin resultar perillosos com ara polseres, collarets, anells, etc. Per a ells mateixos i per als altres.

Regla 5: L’àrbitre:

L’àrbitre principal és la màxima autoritat del joc. L’àrbitre és qui tindrà l’autoritat total per fer complir les regles de joc en el partit per al qual ha estat nomenat. 

Regla 6: Els àrbitres assistents:

A més de l’àrbitre principal, hi ha àrbitres assistents, que són els encarregats d’ajudar l’àrbitre a prendre decisions particulars per la seva ubicació al camp. 

Regla 7: La durada del partit:

Cada partit es juga en dos períodes de 45 minuts cadascun, llevat que per mutu acord entre l’àrbitre i els dos equips participants es convingui una altra cosa. Els canvis de durada de cada període s’han de prendre abans de l’inici del partit i conforme al reglament de la competició. Entre tots dos períodes es realitzarà un descans de 15 minuts.

Regla 8: L’inici i el restabliment del partit:

Previ al començament del partit, els capitans de tots dos equips es reuneixen amb l’àrbitre principal al centre del camp. Un d’ells tria una de les dues cares d’una moneda que serà llançada per l’àrbitre.

Regla 9: La pilota dins i fora de joc:

La pilota es considera fora de joc (no s’ha de confondre amb la regla del fora de joc) quan ha traspassat completament els límits del terreny de joc o l’àrbitre ha interromput el joc.

Regla 10: El gol:

Es marca un gol quan la pilota creua completament l’aresta interna de la línia de fons entre els pals verticals i per sota del travesser de la porteria, sempre que l’equip que anota no hagi infringit les regles del joc prèviament.

Regla 11: El fora de joc:

La regla de fora de joc no constitueix una infracció en si, i, per tant, cap jugador podrà rebre una targeta de l’àrbitre en infringir aquesta regla.

Regla 12: Les faltes i infraccions:

L’àrbitre concedirà un tir lliure o un penal a l’equip rival del jugador que cometi una de les següents infraccions, que l’àrbitre consideri imprudents.

Regla 13: Els tirs lliures:

En futbol hi ha dos tipus de tirs lliures: els directes i els indirectes. Aquests són marcats per l’àrbitre quan un equip comet una infracció mereixedora de falta.

Regla 14: El penal:

El llançament de penal es marca quan un jugador comet una infracció mereixedora de d’un tir lliure directe dins de la seva pròpia àrea penal.

Regla 15: El servei de banda:

El servei de banda és una forma de reprendre el joc. S’atorga quan la pilota creua completament qualsevol de les línies de banda.

Regla 16: El servei de porta:

El servei de porta és una forma de reprendre el joc. S’atorga quan la pilota creua completament qualsevol de les línies de fons després de ser tocada per un jugador de l’equip atacant.

Regla 17: El servei de cantonada:

El servei de cantonada, o de córner, és una forma de reprendre el joc. S’atorga quan la pilota creua completament qualsevol de les dues línies de fons després de ser tocada per un jugador de l’equip defensor.