L’arbitratge

En qualsevol esport l’àrbitre és el jutge encarregat de fer que es compleixin les regles del joc la seva comesa és dirimir tots i cada un del llancis d’el joc de manera que no es converteixi en una discussió sense diantre els participants mitjançant tonalitats del seu xiulet.

Hi ha 4 tipus d’àrbitre en el futbol que són els següents:

Àrbitre principal.

Àrbitres de fora de joc.

Quart l’arbitre que és el suplent.

Jutges d’àrea.

Àrbitre principal:

És l’encarregat de ficar les regles de futbol en un partit, donar constància de el que ha passat en el mateix, cronometrar la duració del partit, també té un una possibilitat de ficar les regles de la competició abans o després de la celebració.

Arbitre acienten o jutge de línia:

Els dos àrbitres d’assistència tenen la funció general d’ajudar l’arbitre en el partit, fent-li indicacions amb una bandera o aparells de comunicació. Cada àrbitre assistent mira fixament el lateral en cada extrem del camp. El seu funcionament habitual s’indica fora de joc pujant la bandera

Quart arbitri:

És el substituït de l’àrbitre principal per si té alguna lesió o no pot continuar el partit

Jutges d’àrea:

Ajuda’n al àrbitre principal en les accions més apropes al area gran, són dos i és col·loquen un a cada porteria al mateix costat