-Hi ha dos tipus de arbitratge:

Actiu: Els àrbitres de la pista les decisions només ho decideixen ells.

Passiu: Només l’àrbitre intervindrà en aquests 7 casos:

Faltes de servei (aquelles que es produeixen en el camp de servidor)
Xarxa (jugador que toca la xarxa)
doble bot
A través (pilota que travessa la xarxa per un forat)
Cop antireglamentari (doble toc, amb la mà, etc.)
Let
Molèsties
De control