• Cada punt imparell es canvia de banda de la pista.
  • Si es toca la xarxa amb qualsevol part del cos, al mig de un punt, directament és punt dels rivals.
  • La bola pot ser colpejada a qualsevol part de la nostre mitja pista quan juguem, excepte, quan el rival pica la bola i passa una mica del nostre tros doncs la podem picar igual, o també quan el rival tira la bola per 3, nosaltres poodem sortit de la pista per picar-la.
  • Per colpejar la bola, es pot colpejar de diferents tipus anomenats:
  • Volea
  • Bandeja
  • Smash
  • Revés
  • Dreta